Włókniny

Włókniny WTM – eco

Produkowane przez nas włókniny igłowane WTM – eco, wykorzystywane w układach tapicerskich, posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Są one formowane sposobem mechanicznym z wykończoną powierzchnią zewnętrzną.
Surowcem, z którego powstaje włóknina WTM – eco jest wieloskładnikowa mieszanka włókien, otrzymywana w procesach rozwłókniania tylko pierwotnych tekstylnych odpadów poprodukcyjnych (np. ścinki, plątanka).
Zastosowany proces technologiczny i jakość użytego surowca pozwala na otrzymanie włókniny o żądanych parametrach fizyko-mechanicznych i użytkowych, pozbawionej zanieczyszczeń występujących przy zastosowaniu wtórnych odpadów poprodukcyjnych (np. odzież używana).
O ekologicznym charakterze włókniny WTM – eco świadczy również fakt, że jest formowana bez udziału chemicznych środków wiążących (np. lateksów syntetycznych).
Włóknina WTM – eco jest świadomym krokiem w stronę ekologicznego stylu życia.

Włókniny

Włókniny

Włókniny

Kontakt